SILLUSED

Valmistatakse vastavalt tellija poolt esitatud joonistele. Projekteeritakse ja valmistatakse vastavalt kehtivatele standarditele (EVS-EN 13369:2013) vastavalt tellija poolt esitatud mõõtmetele ja tellija arvutuslikele koormustele (kN/m), sille (ava laius).